China Construction Bank Corporation (SEHK:939) gaat op zoek naar fusies en overnames. Tijdens de bekendmaking van het jaarresultaat voor 2023 zei de heer Liu Fanggen, General Manager van de Accounting Department: "In de toekomst gaan we onze maatregelen op 3 vlakken intensiveren om de groei in provisie-inkomsten te handhaven. Ten eerste zullen we ons voordeel in zakelijke en commerciële activiteiten ten volle benutten. Op het gebied van kostenraming zullen we onze zakelijke diensten verbeteren, en we zullen ons richten op de opkomende industrieën, hoogwaardige productie, en we zullen meer mogelijkheden onderzoeken voor fusies en overnames, het overnemen van obligaties en financieel advies.

We moeten de kwaliteit van onze klantenrekeningen verbeteren en we zullen de digitalisering aangrijpen om de kwaliteit van onze transactiebank te verbeteren.