China Huarong Asset Management Co., Ltd. heeft een ontslagbrief ontvangen van de heer ZHENG Jiangping. De heer Zheng nam ontslag als (1) niet-uitvoerend bestuurder van de Onderneming; en (2) lid van het Strategie- en Ontwikkelingscomité van de Raad, het Risicobeheercomité van de Raad, het Transactiecomité voor Gerelateerde Partijen van de Raad en het Benoemings- en Remuneratiecomité van de Raad wegens verandering van werk. Volgens de relevante regelgeving wordt het ontslag van de heer Zheng van kracht op 8 januari 2024.

De Raad van Bestuur heeft tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur op 8 januari 2024 besloten om mevrouw ZHAO Jiangping aan te stellen als lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité van de Raad van Bestuur. Het lidmaatschap van mevrouw Zhao zal ingaan op 8 januari 2024 en haar ambtstermijn zal dezelfde zijn als die van haar bestuursmandaat.