De raad van toezicht van China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. heeft een ontslagbrief ontvangen van de heer HU Jianzhong. De heer Hu nam ontslag als voorzitter van de raad van toezichthouders en als toezichthouder die de aandeelhouders vertegenwoordigt, wegens werkaanpassing. Volgens de relevante regels werd het ontslag van de heer Hu van kracht op 23 februari 2024.