Chembond Chemicals Limited heeft aangekondigd dat tijdens de vergadering van de raad van bestuur op 25 mei 2024 een dividend is aanbevolen van INR 3,50 (slechts drie en vijftig Paise) per aandeel voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de leden tijdens de komende jaarlijkse algemene vergadering (AVA). Het dividend zal binnen 30 dagen na de datum van goedkeuring door de leden in de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het Bedrijf worden uitbetaald.