Op 29 september 2023 kondigde Symetryx Corporation aan dat het een brief heeft gestuurd naar Check-Cap Ltd, met het verzoek om een Speciale Algemene Vergadering van haar aandeelhouders bijeen te roepen, met voorstellen om 1) Steven Hanley; Clara Ezed; Mary Jo Gorman; XiangQian (XQ) Lin; Yuval Yanai, 2) 5 nieuwe directeuren te benoemen Idan Ben Shitrit, Avital Shafran, Jordan Lipton, William Vozzolo en Lilian Malczewski om de ontslagen directeuren van de raad van bestuur van het bedrijf te vervangen, 3) het aangaan van vrijwarings- en ontlastingsovereenkomsten goed te keuren en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor alle nieuwe kandidaat-directeuren, zoals momenteel voorzien is voor de huidige directeuren van het bedrijf. Daarnaast verklaarde Symetryx Corporation dat het van plan was om tegen de bedrijfscombinatieovereenkomst met Keystone Dental Holdings Inc. te stemmen en moedigde de andere aandeelhouders aan om tegen deze voorgenomen transacties te stemmen.