Op 5 december 2023 kondigde Symetryx Corporation aan dat het zijn medeaandeelhouders van Check-Cap Ltd. opnieuw aanmoedigt om het nieuwsbericht te lezen dat is uitgegeven door Yoav Kimchy, de oprichter en voormalig Chief Technology Officer en aandeelhouder van het bedrijf, die in een open brief aan zijn medeaandeelhouders heeft verklaard dat de waarde van het intellectuele eigendom van het bedrijf in wezen werd genegeerd en dat er geen geldwaarde aan werd toegekend bij de waardering van de transactie met Keystone Dental. Symetryx Corporation verklaarde dat Symetryx Corporation, in vervolg op haar nieuwsbericht van 28 november 2023, er bij haar mede-aandeelhouders op blijft aandringen om tegen Keystone Dental en voor de door Symetryx Corporation genomineerde onafhankelijke bestuurders te stemmen.