Op 27 november 2023 kondigde Symetryx Corporation aan dat het van plan is om tegen het ongevraagde voorstel te stemmen om Check-Cap Ltd. te fuseren met Keystone Dental en te stemmen voor zijn 5 kandidaten voor de Raad van Bestuur van Check-Cap, waaronder: Idan Ben Shitrit, Avital Shafran, Jordan Lipton, William Vozzolo en Lilian Malczewski. Symetryx Corporation dringt er ook bij zijn medeaandeelhouders op aan om tegen het ongevraagde voorstel te stemmen om Check-Cap Ltd. te fuseren met Keystone Dental en om voor alle 5 onafhankelijke kandidaat-bestuurders van Symetryx Corporation te stemmen.