Op 3 januari 2024 heeft de heer William Vozzolo, Check-Cap Ltd. in kennis gesteld van zijn ontslag als lid van de raad van bestuur en als onafhankelijk lid van het auditcomité van Check-Cap.