Centrica plc heeft aangekondigd dat, naast het interim-dividend van 1,33 pence per aandeel, een slotdividend van 2,67 pence per aandeel wordt voorgesteld voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023, waardoor het totale dividend voor het hele jaar uitkomt op 4,0p per aandeel (2022: 3,0p per aandeel). Het dividend zal ter formele goedkeuring worden voorgelegd aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering die naar verwachting op 5 juni 2024 zal worden gehouden en zal, onder voorbehoud van goedkeuring, op 11 juli 2024 worden uitbetaald aan de aandeelhouders die op 31 mei 2024 zijn geregistreerd. De ex-dividenddatum voor het slotdividend van 2023 is 30 mei 2024.