Central Petroleum Limited heeft aangekondigd dat haar bestaande tweejarige gasleveringsovereenkomst (GSA) met South32 Cannington Pty Ltd. met nog eens 12 maanden is verlengd voor de levering van een extra 0,36 PJ gas in 2025. De GSA betreft de levering van vast gas aan Mt Isa, met take-or-pay-bepalingen en een prijs die escaleert met de consumentenprijsindex. Gas dat onder de GSA wordt geleverd, wordt samengevoegd met bestaande Mereenie-gasleveringen van MM, NZOG en Cue om in 2025 tot 1,46 PJ gas aan South32 te leveren.

In overeenstemming met bredere marketingactiviteiten weerspiegelt de heronderhandelde ex-field prijs in het kader van de GSA de sterke marktomstandigheden. De Mereenie JV moet de vereiste gastransportovereenkomsten aangaan, wat een opschortende voorwaarde is voor de GSA. Central verwacht nog meer gas op de markt te kunnen brengen, nu de productiecapaciteit is verhoogd door de ingebruikname van de Palm Valley 12-bron in november 2022 en recente hercompleties van putten in Mereenie.