(ABM FN) Celyad Oncology heeft het verlies in 2023 weten terug te dringen en denkt nog zeker voldoende geld te hebben om heel 2024 door te komen. Dit maakte het bedrijf donderdagmorgen bekend.

Celyad realiseerde een omzet van 100.000 euro in 2023. In 2022 was er geen omzet. De inkomsten van het bedrijf houden voornamelijk verband met subsidies ontvangen van het Waalse Gewest.

De kosten voor R&D bedroegen 4,6 miljoen euro in 2023, vergeleken met 18,9 miljoen euro in 2022. Deze daling van de R&D-kosten werd voornamelijk veroorzaakt door het besluit van Celyad om een aantal klinische en preklinische programma’s stop te zetten, nadat het bedrijf besloot om in de laatste paar maanden van 2022 een nieuwe bedrijfsstrategie te implementeren

Ook een de afname van het personeelsbestand speelde een rol bij de daling van de kosten.

In 2023 leed Celyad een nettoverlies van 8,5 miljoen euro. In 2022 was het verlies nog bijna 41 miljoen euro.

Op 31 december 2023 bedroeg de thesauriepositie 7,0 miljoen euro.

Celyad verwacht dat de aanwezige middelen voldoende zullen zijn om de operationele kosten tot in het tweede kwartaal van 2025 te dekken. 

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer