(ABM FN) Celyad Oncology heeft zicht op voldoende middelden om in het tweede kwartaal van 2025 te geraken. Dit maakte het bedrijf donderdagmorgen bekend.

De netto cash burn tijdens het derde kwartaal van 2023 bedroeg 2,7 miljoen euro, zoals was verwacht door het bedrijf.

Op 30 september 2023 beschikte het bedrijf over geldmiddelen en kasequivalenten ter waarde van 2,3 miljoen euro.

Op 24 augustus 2023 maakte het bedrijf echter bekend toezeggingen te hebben verkregen van Fortress, Tolefi en andere langetermijnaandeelhouders om in te schrijven op een kapitaalverhoging van maximaal 9,8 miljoen euro. Daarvan heeft 2,0 miljoen betrekking heeft op de eerste tranche die al is verwerkt als kapitaalverhoging op 4 september 2023.

Rekening houdend met de verwachtingen van de geschatte kasstromen voor de jaren 2023, 2024 en 2025, is het bedrijf van mening dat na het afsluiten van de tweede tranche waarop Fortress heeft ingeschreven, er voldoende middelen moeten zijn om de bedrijfskosten en de investeringsbehoeften tot in het tweede kwartaal van 2025 te kunnen financieren.

Die tweede tranche moet nog wel worden goedgekeurd door een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Op operationeel vlak zullen meer gegevens en bewijsmateriaal in de context van het multispecifieke CAR-platform en de shRNA-multiplexing-aanpak worden gedeeld in het eerste kwartaal van 2024. Het doel is een klinische evaluatie van de activa te starten met klinische onderzoeken, hetzij door het bedrijf zelf of via strategische partnerschappen daarna.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer