Op 9 mei 2024 kondigde het bedrijf aan dat de raad van bestuur een aandeleninkoopprogramma zal overwegen. In het kader van het programma kan het bedrijf maximaal 14.750.000 aandelen zonder stemrecht van Klasse B terugkopen. De teruggekochte aandelen zullen worden ingetrokken.

Het programma moet worden goedgekeurd door de Toronto Stock Exchange. Het programma zal 12 maanden geldig zijn vanaf de datum van aanvaarding.