De raad van bestuur van CBK Holdings Limited heeft aangekondigd dat de heer Zheng Haoze met ingang van 23 januari 2024 is benoemd tot uitvoerend bestuurder van de Vennootschap. Zheng is 29 jaar oud en heeft meer dan negen jaar ervaring in bedrijfsmanagement. Momenteel is hij adjunct-directeur van Jiangsu Huangpu Recycling Resource Utilization Co, Limited.

Hij heeft een bachelorgraad in Engineering Management van het College of Science and Technology van de Ningbo University. Na zijn indiensttreding bij de Vennootschap zal de heer Zheng verantwoordelijk zijn voor het beheer van de Vennootschap. De heer Zheng zal een aanstellingsbrief met de Vennootschap aangaan die door beide partijen kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

Zijn bestuursfunctie is onderworpen aan pensionering bij rotatie en herverkiezing overeenkomstig de statuten van de Vennootschap. Hij zal in functie blijven tot de eerste jaarlijkse algemene vergadering van het Bedrijf waarop hij herkiesbaar zal zijn in overeenstemming met de Statuten.