Vukile Property Fund Limited verwierf op 16 mei 2023 een belang van 9,929078% in Castellana Properties Socimi, S.A. voor c63,9 miljoen.

Vukile Property Fund Limited heeft op 16 mei 2023 de verwerving van een belang van 9,929078% in Castellana Properties Socimi, S.A. afgerond.