Castellana Properties Socimi, S.A. heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 maart 2021. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf bedrijfsinkomsten aan van EUR 45,299 miljoen, tegen EUR 44,317 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg EUR 31,856 miljoen, tegen een netto-inkomen van EUR 17,162 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten bedroeg EUR 0,37 tegenover een gewone winst per aandeel uit voortgezette activiteiten van EUR 0,21 een jaar geleden.