Castellana Properties SOCIMI SA heeft de winstverwachting bekendgemaakt voor de elf maanden eindigend op 31 maart 2019 en het jaar eindigend op 31 maart 2020. Voor de elf maanden eindigend op 31 maart 2019 verwacht de onderneming dat de vastgoedopbrengsten ZAR 72.959.000 zullen bedragen, de netto bedrijfswinst ZAR 68.251.000, de nettowinst voor belastingen ZAR 54.216.000, de nettowinst na belastingen ZAR 52.774.000 en de winst beschikbaar voor uitkering ZAR 52.774.000. Voor het jaar eindigend op 31 maart 2020 verwacht de onderneming dat de vastgoedopbrengsten zullen uitkomen op ZAR 81.354.000, het netto bedrijfsresultaat op ZAR 75.944.000, de nettowinst voor belasting op ZAR 60.713.000, de nettowinst na belasting op ZAR 59.098.000 en de winst die beschikbaar is voor uitkering op ZAR 59.098.000.