Op 17 november 2023 hebben Casa Systems, Inc. en Weidong Chen een wederzijdse overeenkomst bereikt dat de heer Chen met ingang van 30 november 2023 (de "Ingangsdatum") zal terugtreden als Chief Technology Officer van het bedrijf. De heer Chen heeft een kopie van deze indiening ontvangen en hij heeft ingestemd met de hierin opgenomen openbaarmaking.