Casa Systems, Inc. ging failliet toen haar liquidatieplan op 7 juni 2024 van kracht werd.