Casa Systems, Inc. heeft samen met haar twee filialen op 3 april 2024 een vrijwillig verzoek tot reorganisatie onder Chapter 11 ingediend bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het District of Delaware. De debiteur vermeldde zowel zijn activa als passiva tussen $100 miljoen en $500 miljoen.