(ABM FN) Care Property Invest heeft in de eerste helft van 2022 de resultaten zien stijgen en verhoogt de outlook voor dit jaar. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de zorgvastgoedinvesteerder. 

De reële waarde van de vastgoedportefeuille steeg met 8 procent ten opzichte van eind 2021 tot bijna 1,1 miljard euro. 

De huurinkomsten stegen op jaarbasis met bijna 24 procent tot 25,5 miljoen euro. 

De aangepaste EPRA-winst steeg met 29 procent tot 17,1 miljoen euro. Per aandeel gaat het om een stijging van 23 procent van 0,51 naar 0,63 euro. 

De bezettingsgraad bedroeg opnieuw 100 procent, en de schuldgraad nam toe van 47,06 naar 51,90 procent. 

Outlook

Care Property heeft de outlook voor dit jaar verhoogd. Het vastgoedbedrijf rekent op 54 miljoen euro aan huurinkomsten dit jaar, waardoor de EPRA-winst op minimaal 1,19 euro per aandeel zal uitkomen. 

Medio mei verhoogde Care Property de outlook al van 1,15 naar minimaal 1,17 euro.

Ook verwacht het bedrijf een dividend van 1,00 euro per aandeel uit te keren, tegenover 0,96 euro per aandeel die voorheen werd voorzien. 

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer