PERSBERICHT

woensdag 26 april 2023 na beurstijd

CARE PROPERTY INVEST

naamloze vennootschap

Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten

Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

(De "Vennootschap")

Care Property Invest verwerft woonzorgcentrum met

assistentiewoningen in Bolderberg (BE)

Schoten, België- woensdag 26 april 2023

Care Property Invest rondde vandaag de aankoop af van het project BoCasa, een up-and-running woonzorgcomplex in Bolderberg, gelegen in de Belgische gemeente Heusden-Zolder. Het geheel wordt uitgebaat door de zorggroep Vulpia en omvat naast een woonzorgcentrum voor 95 bewoners ook nog 51 assistentiewoningen, waarvan 7 assistentiewoningen deel uitmaken van de transactie. De investeringswaarde van het project wordt geraamd op € 24,2 miljoen.

De transactie vond plaats onder de vorm van een share deal, waarbij Care Property Invest 100% van de aandelen van de vastgoedvennootschap Het Gehucht NV overnam. De exploitatie van het woonzorgcentrum en de groep van assistentiewoningen blijft in handen van Vulpia Vlaanderen cv, een onderdeel van de Vulpia Care Group. Care Property Invest gaat hiervoor een langetermijnerfpachtovereenkomst aan van het type "triple net", met een resterende looptijd van 19 jaar (verlengbaar en jaarlijks indexeerbaar).

Deze acquisitie past in het investeringsbeleid van Care Property Invest voor 2023, waarin er een gezonde balans wordt gevonden tussen enerzijds de verwachtingen van investeerders en anderzijds engagementen met belangrijke exploitanten, rekening houdend met de voor iedereen gestegen financieringskosten. Dit vertaalt zich in een voorzichtige groei, waarbij Care Property Invest voornamelijk focust op de al aangegane verbintenissen, waar ook deze overname deel van uitmaakt. De schuldgraad wordt bewaakt op een niveau beneden de 50 %, zoals bij een eerdere communicatie van de vennootschap toegelicht. Verder genereert 'BoCasa Bolderberg' onmiddellijk inkomsten voor de vennootschap en haar aandeelhouders.

Peter Van Heukelom, CEO van Care Property Invest:

"Na eerdere verwervingen in Oudsbergen, Lanaken en Riemst, versterken we opnieuw onze aanwezigheid in Belgisch-Limburg. Het project BoCasa in Heusden-Zolder is tevens al het achtste project dat we samen met Vulpia Care Group realiseren."

Care Property Invest nv

Horstebaan 3, 2900 Schoten

T +32 3 222 94 94

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

De exploitatie

Vulpia Vlaanderen cv, een onderdeel van de Vulpia Care Group, staat in voor de exploitatie van het woonzorgcentrum BoCasa in Bolderberg. De Vulpia Care Group startte op initiatief van haar CEO Luc Van Moerzeke in 1996 met de opening van haar eerste woonzorgcentrum, Residentie Beukenhof in Kalmthout. In de loop der jaren heeft Vulpia Care Group een sterke expansie gekend. Vandaag is Vulpia Care Group met meer dan 2.500 personeelsleden, 40 woonzorgcentra (30 woonzorgcentra in Vlaanderen, 4 in Brussel en 6 in Wallonië) en 25 groepen van assistentiewoningen één van de grootste spelers in de ouderenzorg.

Overzichtsfiche

BoCasa - Bolderberg

Datum closing

26 april 2023

Adres:

Vrunstraat 15-17, 3550 Bolderberg (Heusden-Zolder), België

Exploitant:

Vulpia Vlaanderen cv (onderdeel van Vulpia Care Group).

Capaciteit:

Up-and-running woonzorgcentrum met 95 woongelegenheden in

89 wooneenheden (83 éénpersoonskamers, 4 tweepersoonskamers, 2 zorgflats) en 51

assistentiewoningen, waarvan 7 assistentiewoningen deel uitmaken van de

transactie.

Project:

Het woonzorgcentrum BoCasa is opgedeeld in twee aaneengesloten gebouwen. In elk gebouw zijn

verschillende woongroepen of leefeenheden ingericht, elk met hun eigen gemeenschappelijke leef-en

eetruimtes. Naast een woonzorgcentrum met 95 bedden beschikt het complex ook over 51

assistentiewoningen, waarvan 7 assistentiewoningen deel uitmaken van de transactie. Verder biedt

BoCasa o.a. polyvalente ruimtes, een kapper, een cafetaria, een fitness en een grote tuin.

Ligging:

Het project is gelegen in het centrum van Bolderberg, een landelijk dorp in de Limburgse gemeente

Heusden-Zolder, vlakbij het openbaar vervoer. Er is een bushalte aan de kerk van Bolderberg, op 200

meter van het woonzorgcentrum, en heeft een directe lijn naar Hasselt, Heusden, Kuringen, Stokrooie en

Zolder. In de nabijheid bevinden zich twee natuurgebieden: 'Domein Bovy' en 'Domein De Kluis'. Op

wandelafstand (400-tal meter) vind je restaurants en een supermarkt. De autosnelweg E314 ligt op 2 km

afstand van de site.

Duurzaamheid:

Het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen voldoen aan de moderne energievereisten, met o.a.

regenwaterputten en een groendak. Exploitant Vulpia wenst op korte termijn zonnepanelen te

installeren. Het zorgcomplex en de assistentiewoningen beschikken over energielabel B.

Bouw-/ renovatiejaar:

2012/2013

Transactie:

Share deal

Type contract:

Een langetermijnerfpachtovereenkomst, triple net, met een resterende looptijd van 19 jaar (verlengbaar

en jaarlijks indexeerbaar).

Totale

Circa € 24,2 miljoen.

investeringswaarde

Financiering

Vreemd vermogen

Voorzichtigheid met vooruitzichten

Dit persbericht bevat vooruitzichten die risico's en onzekerheden inhouden, onder meer verklaringen over plannen, doelstellingen, verwachtingen en voornemens van Care Property Invest.Wij wijzen de lezers erop dat dergelijke vooruitzichten gekende en ongekende risico's inhouden en onderworpen zijn aan belangrijke bedrijfs-,economische en concurrentiële onzekerheden, die Care Property Invest grotendeels niet onder controle heeft. Indien één of meer van deze risico's of onzekerheden zich zouden voordoen, of indien gehanteerde basishypothesen onjuist blijken, kunnen de uiteindelijke resultaten ernstig afwijken van de vooropgestelde, verwachte, geraamde of geëxtrapoleerde resultaten. Daarom neemt Care Property Invest geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de exactheid van deze vooruitzichten.

Care Property Invest nv

Horstebaan 3, 2900 Schoten

T +32 3 222 94 94

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Ticker: ISIN-Code:Indexopnames:
EPRA
Website

Voor alle bijkomende informatie

Valérie Jonkers

COO - Uitvoerend bestuurster valérie.jonkers@carepropertyinvest.be

  • +32 3 222 94 94 - M +32 499 28 01 43 Horstebaan 3,2900 Schoten info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be

Philip De Monie Investment Manager philip.demonie@carepropertyinvest.be

  • +32 3 222 94 94 - M +32 483 11 80 17 Horstebaan 3, 2900 Schoten info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be

Peter Van Heukelom

CEO -Uitvoerend bestuurder peter.vanheukelom@carepropertyinvest.be

  • +32 3 222 94 94 - M +32 495 59 82 67 Horstebaan 3, 2900 Schoten info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be

Over Care Property Invest

Care Property Invest NV is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (openbare GVV) naar Belgisch recht. Ze is al meer dan 25 jaar genoteerd op Euronext Brussels en investeert in hoogwaardig zorgvastgoed voor senioren en mensen met een beperking op de Europese markt. Care Property Invest verwerft, bouwt en renoveert kwalitatief zorgvastgoed (woonzorgcentra, groepen van assistentiewoningen, wooncomplexen voor mensen met een beperking…) en stelt deze vervolgens volledig op maat van de eindgebruikers ter beschikking aan solide zorgondernemers op basis van een langetermijncontract.

De Vennootschap bouwde een internationale portefeuille van 146 zorgprojecten uit, verspreid over België, Nederland, Spanje en Ierland.

De beurskapitalisatie van Care Property Invest bedroeg op 25/04/2023 circa € 483 miljoen. De Vennootschap probeert voor haar aandeelhouders een stabiel aandeel te creëren met een laag risicoprofiel en een stabiel en gestaag groeiend dividend.

CPINV

BE0974273055

Belgium BEL Mid (Euronext Brussels)

  • Euronext Real Estate (Euronext Brussels)
  • GPR (Global Property Research) General Europe Index
  • GPR (Global Property Research) General Europe Quoted Index (excl. open-end bankfondsen)

EPRA-lid sinds december 2016.

In september 2022 mocht de Vennootschap haar zesde EPRA BPR Gold Award in ontvangst nemen. Alle verdere informatie vindt u op onze website www.carepropertyinvest.be

Care Property Invest nv

Horstebaan 3, 2900 Schoten

T +32 3 222 94 94

BE 0456 378 070 - RPR Antwerpen

E info@carepropertyinvest.be

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Care Property Invest NV published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2023 15:41:39 UTC.