Capitea S.A. heeft op 29 april 2022 haar jaarverslag ingediend voor de periode eindigend op 31 december 2021. In dit verslag heeft haar accountant, PKF Consult Sp. z o.o, een goedkeurende verklaring afgegeven waarin hij betwijfelt of de onderneming in continuïteit kan worden voortgezet.