Op 12 april 2024 diende het Office of the New York State Comptroller een vrijstellingsverklaring in om volmachten te vragen en drong er bij de aandeelhouders van Capital One Financial Corporation op aan om voor een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin het bedrijf verzocht wordt om voor zijn kredietverlenings- en beleggingsactiviteiten doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies op korte en lange termijn vast te stellen die in lijn zijn met de ambitie van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf die gepland staat voor 2 mei 2024.