Op 20 maart 2024 kondigde Capital One Financial Corporation aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van The National Center for Public Policy Research, waarin het bedrijf wordt verzocht om binnen het komende jaar een evaluatie uit te voeren en een rapport uit te brengen over burgerrechten en non-discriminatie, tegen redelijke kosten en met uitsluiting van vertrouwelijke informatie en openbaarmaking van alles wat een erkenning van lopende rechtszaken zou vormen, waarin wordt geëvalueerd hoe het beleid en de praktijken van het bedrijf van invloed zijn op werknemers en toekomstige werknemers op basis van hun ras, huidskleur, religie (inclusief religieuze opvattingen), geslacht, nationale afkomst of politieke opvattingen, en welke risico's deze gevolgen hebben voor het bedrijf. Daarnaast drong het bedrijf er bij de aandeelhouders op aan om tegen het aandeelhoudersvoorstel te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 2 mei 2024.