Op 20 maart 2024 kondigde Capital One Financial Corporation aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van de Comptroller of the State of New York, waarin het bedrijf voor zijn kredietverlenings- en beleggingsactiviteiten wordt gevraagd om op korte en lange termijn doelen te stellen voor de reductie van broeikasgasemissies die in lijn zijn met de ambitie van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius. Daarnaast drong de Vennootschap er bij de aandeelhouders op aan om tegen het aandeelhoudersvoorstel te stemmen op haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 2 mei 2024.