Op 20 maart 2024 kondigde Capital One Financial Corporation aan dat het een aandeelhoudersvoorstel heeft ontvangen van United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America, waarin het bedrijf wordt verzocht de raad van bestuur te verzoeken de nodige actie te ondernemen om een ontslagconvenant voor bestuursverkiezingen aan te nemen dat vereist dat elke kandidaat-bestuurder een onherroepelijk voorwaardelijk ontslag indient bij het bedrijf, dat van kracht wordt als de bestuurder er niet in slaagt de vereiste meerderheid van stemmen van aandeelhouders te behalen bij een onbetwiste verkiezing. De voorgestelde ontslagwet vereist dat de Raad een aangeboden ontslag aanvaardt, tenzij er een dwingende reden of dwingende redenen zijn om het ontslag niet te aanvaarden. Als de Raad een aangeboden ontslag niet aanvaardt en de bestuurder blijft aan als een "holdover?

bestuurder blijft, zal de ontslagregeling bepalen dat indien een bestuurder met een "holdover" positie niet herkozen wordt bij de volgende jaarlijkse verkiezing van bestuurders, het nieuwe ingediende ontslag automatisch van kracht wordt 30 dagen na de certificering van de verkiezingsstemming. Daarnaast drong de Vennootschap er bij de aandeelhouders op aan om tegen het aandeelhoudersvoorstel te stemmen op haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die gepland staat voor 2 mei 2024.