Capital One Financial Corp:

* CAPITAL ONE EXEC ZEGT IN GESPREK MET U.S. FEDERAL RESERVE EN OFFICE OF COMPTROLLER OF CURRENCY OVER DISCOVER DEAL - INVESTEERDERSCONFERENTIE

* CAPITAL ONE-DIRECTEUR ZEGT DAT HIJ ERNAAR BLIJFT STREVEN DE DEAL VOOR DISCOVER FINANCIAL EIND 2024 TOT BEGIN 2025 AF TE RONDEN, IN LIJN MET EERDERE VERWACHTINGEN.

* CAPITAL ONE EXEC ON RETURNING CAPITAL TO SHAREHOLDERS SAYS WATCHING OUT FOR BASEL III ENDGAME IMPLEMENTATION Verdere berichtgeving over het bedrijf: