Na een decennium van trage groei en onvoldoende winstgevendheid tussen 2008-2018, is de operationele prestatie van de groep aanzienlijk verbeterd. De omzet sprong van 13 naar 22 miljard €, terwijl de operationele marges comfortabel in de dubbele cijfers belandden.

Evenzo, na een reeks twijfelachtige keuzes in het verleden, keert de groep terug naar een winstgevende externe groeistrategie. De 3,2 miljard € geïnvesteerd in overnames sinds 2018 hebben sterk bijgedragen aan de verdubbeling van de contante winst, of "free cash flow", die steeg van 1,1 naar 2,2 miljard € over de periode.

Deze reeks overnames werd gefinancierd door een vergelijkbare toename van de schuld. Het beheer hiervan zal geen probleem vormen: Capgemini werkt met 3 miljard € aan contante reserves, en de rentelast vertegenwoordigt slechts een fractie van de operationele winst.

Een minimale hefboomwerking is bovendien noodzakelijk, want hoewel de IT-consultancyactiviteit veerkrachtig en structureel groeiend is, is deze ook buitengewoon concurrerend: dit drukt op de winstgevendheid, die zonder hefboomwerking vrij bescheiden is.

Een ander pluspunt, en veel te zeldzaam in Frankrijk: het aandeelhouderschap van de werknemers, die thans 8,5 % van het kapitaal in handen hebben.