Cal-Maine Foods, Inc. kondigt aan dat het voor het derde kwartaal van het boekjaar 2024 een dividend in contanten van ongeveer $1,00 per aandeel zal betalen aan houders van gewone aandelen en klasse A gewone aandelen. Volgens het variabele dividendbeleid van Cal-Maine Foods betaalt het Bedrijf voor elk kwartaal waarin het netto-inkomen rapporteert, een dividend in contanten aan de aandeelhouders gelijk aan een derde van dit kwartaalinkomen.

Na een kwartaal waarvoor het Bedrijf geen netto-inkomen rapporteert, zal het Bedrijf geen dividend betalen met betrekking tot dat kwartaal of voor een daaropvolgend winstgevend kwartaal totdat het Bedrijf winstgevend is op een cumulatieve basis berekend vanaf de datum van het meest recente kwartaal waarvoor een dividend werd betaald. Het uitgekeerde bedrag per aandeel zal variëren op basis van het aantal uitstaande aandelen op de registratiedatum. Het dividend is betaalbaar op 16 mei 2024 aan diegenen die op 1 mei 2024 als houders van aandelen staan ingeschreven.