C-MER Eye Care Holdings Limited kondigde aan dat op basis van de momenteel beschikbare niet-gecontroleerde financiële informatie voor het jaar dat eindigde op 31 december 2023, het bedrijf naar verwachting een ommekeer zal realiseren en een winst zal behalen die toerekenbaar is aan de aandeelhouders van het bedrijf in de range van HKD 60,0 miljoen tot HKD 65,0 miljoen, vergeleken met een verlies dat toerekenbaar is aan aandeelhouders van HKD 21,9 miljoen voor het jaar dat eindigde op 31 december 2022. De verwachte stijging van de winst toerekenbaar aan houders van eigen-vermogensinstrumenten van de Vennootschap was voornamelijk het gevolg van een stijging met meer dan 30% van de inkomsten uit medische diensten tot ongeveer 1.900,0 miljoen HKD in FY2023, vergeleken met 1.433,6 miljoen HKD in FY2022, gedeeltelijk tenietgedaan door de daling van de inkomsten uit de verkoop van COVID-19-gerelateerde medische verbruiksgoederen tot ongeveer 19,0 miljoen HKD in FY2023, vergeleken met 298,3 miljoen HKD in FY2022.