(Alliance News) - Burford Capital Ltd heeft woensdag KPMG LLP benoemd tot zijn nieuwe accountant, ter vervanging van Ernst & Young LLP.

De aanbieder van financiering van geschillen met kantoren in Londen, New York en elders zei dat E&Y, die sinds 2010 de accountant van Burford was, was ontslagen na de bekendmaking van de resultaten over het eerste halfjaar tot 30 juni.

Burford zei dat het "zich bewust was van de feedback van aandeelhouders over best practices in de Britse markt", en vond het nu een "geschikt moment" om zich aan die best practices te houden en over te stappen naar een ander 'Big Four' accountantskantoor.

De benoeming van KPMG moet worden goedgekeurd op een spoedvergadering van aandeelhouders.

Burford merkte op dat E&Y voor de boekjaren 2022 en 2023 bepaalde materiële zwakheden in de interne controles van Burford had geïdentificeerd.

Deze hadden, ten eerste, betrekking op een gebrek aan beschikbaar bewijs om de nauwkeurigheid aan te tonen van de beoordeling door het management van bepaalde veronderstellingen die gebruikt worden bij de waardering van de reële waarde van activa uit hoofde van kapitaalvoorzieningen.

Ten tweede hadden ze betrekking op de bepaling van Burford's aanpak om de reële waarde van de activa in kapitaalvoorzieningen te meten in overeenstemming met boekhoudkundige normen.

De auditcommissie van Burford heeft deze "te rapporteren gebeurtenissen" besproken met E&Y en heeft E&Y gemachtigd om volledig te reageren op de vragen van KPMG, als opvolgend accountant, over deze gebeurtenissen.

Aandelen in Burford Capital stegen woensdag in Londen met 1,9% tot 1.029,00 pence.

Door Jeremy Cutler, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.