Brown & Brown, Inc. heeft de benoeming aangekondigd van David Putz en Niels Seebeck in het senior leadership team. David Putz is executive vice president van Arrowhead General Insurance Agency binnen het segment Programma's van Brown & Brown, geeft leiding aan vier bedrijfsonderdelen en werkt strategisch samen met andere programma's en Brown & Brown-teams om robuuste oplossingen voor de auto-industrie te creëren. Voordat Putz in 2019 bij Brown & Brown kwam, werkte hij bijna 25 jaar bij Zurich Insurance North America, waar hij lid was van het wereldwijde leiderschapsteam en toezicht hield op alternatieve markten, waaronder gewassen, programma's, auto- en captives-activiteiten.

Niels Seebeck is voorzitter van het Risk Managers Program van Arrowhead, een commercieel E&S property programma voor windgedreven bedrijven. Niels kwam in 2015 bij het team en is verantwoordelijk voor de groei en het toezicht op een groot aantal programma's, waaronder portefeuillebeheer, acceptatie en bedrijfsvoering. Seebeck heeft meer dan 20 jaar ervaring in onroerendgoedverzekeringen en heeft eerder leidinggevende posities bekleed bij Guy Carpenter en Munich RE, waarbij hij zich richtte op herverzekering, E&S-eigendom en programma's.