Brookfield Asset Management heeft samen met Brookfield Renewable en Microsoft de ondertekening aangekondigd van een wereldwijde raamovereenkomst voor hernieuwbare energie ("de overeenkomst") om bij te dragen aan de doelstelling van Microsoft om tegen 2030 100% van haar elektriciteitsverbruik, 100% van de tijd, te dekken met koolstofvrije energieaankopen. De overeenkomst tussen Brookfield en Microsoft is geworteld in de gezamenlijke doelstellingen van beide bedrijven om de wereldwijde energievoorziening koolstofvrij te maken en de CO2-uitstoot te verminderen.

Na tot nu toe bijna één gigawatt aan hernieuwbare capaciteit te hebben gecontracteerd buiten de overeenkomst om, bouwt deze overeenkomst voort op de sterke samenwerking en breidt deze uit naar de toekomst. De overeenkomst biedt Brookfield de mogelijkheid om tussen 2026 en 2030 meer dan 10,5 gigawatt aan nieuwe duurzame energiecapaciteit te leveren in de VS en Europa. De overeenkomst biedt de mogelijkheid om de reikwijdte ervan uit te breiden om extra hernieuwbare energiecapaciteit te leveren binnen de VS en Europa, en daarbuiten naar Azië-Pacific, India en Latijns-Amerika, en biedt een stimulans voor Brookfield om de komende jaren een grote portefeuille van nieuwe hernieuwbare energieprojecten op te bouwen.

De overeenkomst biedt Microsoft toegang tot een pijplijn van nieuwe hernieuwbare energiecapaciteit om de groeiende vraag naar clouddiensten thuis en op het werk te ondersteunen. De omvang van de nieuwe capaciteit van Brookfield zal bijdragen aan het koolstofvrij maken van het elektriciteitsnet en de wereldwijde verschuiving naar hernieuwbare energieoplossingen binnen de cloudsector versnellen. De overeenkomst zal zich niet alleen richten op wind- en zonne-energie, maar ook op nieuwe of invloedrijke koolstofvrije technologieën voor energieopwekking.