Brookfield Renewable Corporation (TSX:BEPC) kondigt een aandeleninkoopprogramma aan. Onder het normale bod van de emittent zal het bedrijf tot 8.982.586 omwisselbare stemgerechtigde aandelen van klasse A terugkopen, wat 5% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Alle aandelen die onder het bod worden verworven, zullen worden ingetrokken.

Het bod eindigt op de vroegste van de volgende data: de datum waarop de maximale aankooplimiet onder het bod is bereikt of 17 december 2024. Op 6 december 2023 had het bedrijf 179.651.726 inwisselbare aandelen uitgegeven en uitstaan.