Bristol Myers Squibb heeft aangekondigd dat de Europese Commissie (EC) de goedkeuring van Reblozyl®(luspatercept) heeft uitgebreid naar de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met transfusieafhankelijke anemie als gevolg van myelodysplastische syndromen (MDS) met zeer laag, laag en gemiddeld risico. Deze goedkeuring van Reblozyl geldt voor alle EU-lidstaten. De goedkeuring is gebaseerd op de cruciale fase 3 COMMANDS-studie, waarin Reblozyl een superieure werkzaamheid liet zien in vergelijking met epoëtine alfa, een erytropoëse stimulerend middel, op het primaire eindpunt van de studie, namelijk onafhankelijkheid van transfusie van rode bloedcellen en hemoglobineverhoging.

De veiligheidsresultaten waren consistent met eerdere MDS-studies en kwamen overeen met de verwachte symptomen in deze patiëntenpopulatie. Reblozyl is ook goedgekeurd in de Verenigde Staten en Japan voor de eerstelijns behandeling van anemie geassocieerd met MDS met een lager risico.