Bristol Myers Squibb zei donderdag dat haar experimentele medicijn voor de behandeling van de ziekte van Crohn, een chronische inflammatoire darmaandoening, het hoofddoel in een laat stadium van het onderzoek niet heeft gehaald. (Verslag door Mariam Sunny in Bengaluru)