Bristol Myers Squibb heeft aangekondigd dat de cruciale Fase 3 KRYSTAL-12 studie, waarin KRAZATI® (adagrasib) als monotherapie wordt geëvalueerd bij patiënten met voorbehandelde lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een KRASG12C-mutatie, het primaire eindpunt van progressievrije overleving (PFS) en het belangrijke secundaire eindpunt van overall response rate (ORR) heeft gehaald, zoals beoordeeld door Blinded Independent Central Review (BICR) bij de definitieve analyse voor deze eindpunten. Het onderzoek loopt nog om het bijkomende belangrijke secundaire eindpunt van algehele overleving te beoordelen. De resultaten van het bevestigende onderzoek toonden aan dat KRAZATI een statistisch significant en klinisch betekenisvol voordeel in PFS en ORR liet zien in vergelijking met standaard-of-care chemotherapie als tweedelijns of latere behandeling voor deze patiënten.

KRAZATI had geen nieuwe veiligheidssignalen en de veiligheidsgegevens waren consistent met het bekende veiligheidsprofiel. De Amerikaanse FDA verleende in december 2022 versnelde goedkeuring voor KRAZATI als doelgerichte behandeling voor patiënten met een KRASG12C-gemuteerde lokaal gevorderde of gemetastaseerde NSCLC die ten minste één eerdere systemische therapie hebben gekregen. In 2023 verleende Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) voorwaardelijke toestemming voor het in de handel brengen van KRAZATI als een gerichte behandelingsoptie voor volwassen patiënten met KRASG12C-gemuteerd gevorderd NSCLC en ziekteprogressie na ten minste één eerdere systemische therapie, gevolgd door de Europese Commissie (EC) in 2024.

Naast KRASG12C-gemuteerd NSCLC hebben KRAZATI en op KRAZATI gebaseerde combinaties bemoedigend significant voordeel laten zien in Fase 2-klinische onderzoeken voor verschillende tumoren, waaronder gevorderde colorectale kanker, alvleesklierkanker en andere solide tumoren. In februari heeft de Amerikaanse FDA de supplemental new drug application (sNDA) voor KRAZATI in combinatie met cetuximab geaccepteerd voor een prioriteitsbeoordeling voor de behandeling van patiënten met eerder behandelde, lokaal gevorderde of gemetastaseerde dikkedarmkanker (CRC) met KRASG12C-mutatie. De FDA heeft de Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) als streefdatum 21 juni 2024 toegekend.

Bristol Myers Squibb bedankt de patiënten en onderzoekers die betrokken waren bij de KRYSTAL-12 klinische studie. KRAZATI (adagrasib) is een zeer selectieve en krachtige orale remmer op basis van kleine moleculen van KRASG12C die geoptimaliseerd is om de remming van het doel te behouden, een eigenschap die belangrijk zou kunnen zijn voor de behandeling van kankers met een KRASG12C-mutatie, aangezien het KRAS-eiwit zich elke 24-48 uur regenereert. KRASG12C-mutaties fungeren als oncogene drivers en komen voor in ongeveer 14% van de niet-kleincellige longkanker, 3-4% van de colorectale kanker en 1-2% van verschillende andere kankersoorten.

In 2022 werd KRAZATI versneld goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten met een KRASG12C-mutatie in lokaal gevorderd of metastatisch NSCLC, zoals bepaald door een door de FDA goedgekeurde test, die ten minste één eerdere systemische therapie hebben gekregen. Deze indicatie is goedgekeurd onder versnelde goedkeuring op basis van objectieve respons (ORR) en duur van de respons (DOR). Verdere goedkeuring voor deze indicatie kan afhankelijk zijn van verificatie en beschrijving van een klinisch voordeel in een of meer bevestigende onderzoeken.

In 2023 verleende Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) voorwaardelijke toestemming voor het in de handel brengen van KRAZATI als een gerichte behandelingsoptie voor volwassen patiënten met KRASG12C-gemuteerde gevorderde niet-kleincellige longkanker en ziekteprogressie na ten minste één eerdere systemische therapie, gevolgd door de Europese Commissie (EC) in 2024. KRAZATI wordt verder geëvalueerd als monotherapie en in combinatie met andere antikankertherapieën bij patiënten met gevorderde, KRASG12C-gemuteerde vaste tumoren, waaronder niet-kleincellige longkanker en colorectale kanker. In 2022 kende de FDA doorbraaktherapie aan KRAZATI toe in combinatie met cetuximab bij patiënten met gevorderde, KRASG12C-gemuteerde colorectale kanker bij wie de kanker is voortgeschreden na eerdere behandeling met chemotherapie en een anti-VEGF-therapie.