Bristol Myers Squibb heeft gegevens aangekondigd van de cohorten van de Fase 1/2 KRYSTAL-1 studie waarin KRAZATI® (adagrasib) in combinatie met cetuximab wordt geëvalueerd voor de behandeling van patiënten met eerder behandelde KRAS G12C-gemuteerde lokaal gevorderde of gemetastaseerde colorectale kanker (CRC). Deze baanbrekende gegevens (abstract #CT013) zullen worden gepresenteerd tijdens een mondelinge presentatie op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for Cancer Research (AACR) op 8 april 2024 en zullen worden uitgelicht als onderdeel van het officiële persprogramma van de bijeenkomst. De gegevens zullen ook gelijktijdig worden gepubliceerd in Cancer Discovery.

Met een mediane follow-up van 11,9 maanden bij 94 patiënten toonde KRAZATI plus cetuximab een objectieve respons, het primaire eindpunt, van 34%, een mediane progressievrije overleving van 6,9 maanden (95% CI, 5,7-7,4) en een mediane totale overleving van 15,9 maanden (95% CI, 11,8-18,8) bij voorbehandelde patiënten met KRAS G12C-gemuteerd lokaal gevorderd of metastatisch CRC. De mediane duur van de respons was 5,8 maanden. Ziektecontrole werd waargenomen bij 85% van de patiënten.

Het veiligheidsprofiel voor KRAZATI plus cetuximab was beheersbaar en consistent met eerdere rapporten en met het bekende veiligheidsprofiel van elk geneesmiddel afzonderlijk. KRAS G12C-mutaties fungeren als oncogene drivers en komen in ongeveer 3-4% van de colorectale kankers voor. In eerdere onderzoeken bood behandeling met cetuximab als enkelvoudig middel geen klinisch voordeel bij patiënten met KRAS-gemuteerde dikkedarmkanker.

Het bedrijf kondigde in februari 2024 aan dat de FDA een supplemental new drug application voor KRAZATI in combinatie met cetuximab als een gerichte behandelingsoptie voor patiënten met eerder behandeld KRAS G12C-gemuteerd lokaal gevorderd of gemetastaseerd CRC had geaccepteerd voor prioriteitsbeoordeling en een Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) doeldatum van 21 juni 2024 had toegekend.