Bristol Myers Squibb heeft aangekondigd dat de Fase 3-studie CheckMate -73L het primaire eindpunt van progressievrije overleving (PFS) in niet-resectabele, lokaal gevorderde stadium III niet-kleincellige longkanker (NSCLC) niet heeft gehaald. CheckMate -73L evalueerde Opdivo® (nivolumab) met gelijktijdige chemoradiotherapie (CCRT) gevolgd door Opdivo plus Yervoy® (ipilimumab) versus CCRT gevolgd door durvalumab bij patiënten met niet-resectabel stadium III NSCLC. De waargenomen bijwerkingen van Opdivo met CCRT gevolgd door Opdivo plus Yervoy waren over het algemeen consistent met de bekende profielen van elke component in het regime.

Het bedrijf zal een volledige evaluatie van de gegevens voltooien en samenwerken met onderzoekers om de resultaten te delen met de wetenschappelijke gemeenschap. Opdivo en op Opdivo gebaseerde combinaties hebben positieve resultaten laten zien en zijn goedgekeurde behandelingsopties voor in aanmerking komende patiënten met resectabel of metastatisch NSCLC. CheckMate -73L is een fase 3 gerandomiseerde, open-labelstudie waarin Opdivo in combinatie met gelijktijdige chemoradiotherapie (CCRT), gevolgd door Opdivo plus Yervoy, of Opdivo (monotherapie) wordt geëvalueerd, in vergelijking met alleen CCRT gevolgd door durvalumab, bij patiënten met eerder onbehandelde, lokaal gevorderde stadium III niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die niet bestemd zijn voor of in aanmerking komen voor curatieve chirurgie.

In totaal werden 925 patiënten gerandomiseerd om specifieke doses op specifieke dagen te ontvangen van ofwel Opdivo in combinatie met CCRT gevolgd door Opdivo plus Yervoy (Arm A), Opdivo in combinatie met CCRT gevolgd door monotherapie van Opdivo (Arm B), of CCRT gevolgd door durvalumab (Arm C). Het primaire eindpunt van het onderzoek is progressievrije overleving (PFS) volgens RECIST 1.1 per geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling (BICR) voor Arm A versus Arm C. Secundaire eindpunten zijn algehele overleving (OS) voor alle studiearmen, PFS volgens RECIST 1.1 per BICR voor alle studiearmen, evenals objectief responspercentage (ORR), tijd tot respons (TTR) en duur van respons (DOR) volgens RECIST 1.1 per BICR, en aanvullende eindpunten voor veiligheid en werkzaamheid.