Bristol Myers Squibb heeft een update aangekondigd naar aanleiding van de eerste analyse van de resultaten van de eerste van twee inductiestudies in het Fase 3 klinische onderzoeksprogramma YELLOWSTONE waarin Zeposia (ozanimod) wordt geëvalueerd bij volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve ziekte van Crohn. Het primaire eindpunt van de studie, klinische remissie op week 12, werd niet gehaald. Het veiligheidsprofiel van Zeposia in deze studie was consistent met het veiligheidsprofiel dat werd waargenomen in eerder gerapporteerde studies.

Het bedrijf zal de gegevens van de YELLOWSTONE-studie volledig evalueren en samenwerken met onderzoekers om de resultaten in de toekomst te delen met de wetenschappelijke gemeenschap.