TUSSENTIJDSE INFORMATIE

(Niet-geauditeerde gereglementeerde informatie gepubliceerd op

15 december 2022 om 17.45 u)

  • Eigen vermogen per aandeel op 30 september 2022: € 124,44
  • Private Equity boekt € 299,45 miljoen winst
  • Beursgenoteerde effecten maken € 296,48 miljoen verlies

Samenvatting van het resultaat op 30 september 2022

Op 30 september 2022 (niet-geauditeerde rekeningen) is het resultaat voor de eerste negen maanden van het jaar bijna gelijk aan nul, ondanks de hevige beroering die voornamelijk werd veroorzaakt door de stijgende inflatie in de westerse landen en de Russische invasie in Oekraïne. Het contrast tussen de resultaten van de twee segmenten van Brederode is alleen maar groter geworden, met enerzijds de zwakte van de portefeuille beursgenoteerde effecten, in lijn met de beursindexen, en anderzijds de gunstige ontwikkeling in Private Equity, gedragen door de stijging van de Amerikaanse dollar.

Op 30 september 2022 bedroeg het eigen vermogen per aandeel van Brederode € 124,44. Dat is iets meer dan bij het begin van het kwartaal en iets minder dan bij het begin van het jaar. Deze waardering is gebaseerd op de marktprijzen voor de beursgenoteerde effecten en, voor de Private Equity, op de niet-geauditeerde waarderingen op 30 september 2022, die betrekking hebben op meer dan 95% van de uitstaande bedragen.

BREDERODE NV

4 Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 1/6

KERNCIJFERS VAN DE INDIVIDUELE FINANCIELE STATEN VAN BREDERODE (IFRS)

(in miljoen €)

30 09 2022

31 12 2021

Eigen vermogen

3 646,78

3 676,32

Winst over de periode

4,16

1 035,56

Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen

33,70

31,65

Gegevens aangepast per aandeel (in €)

Eigen vermogen van Brederode

124,44

125,45

Winst over de periode

0,14

35,34

Aan de aandeelhouders uitgekeerde bedragen

1,15

1,08

Beurskoers aan het einde van de periode

89,90

127,80

Ratio's

Gemiddeld rendement op eigen vermogen (1)

0,1%

32,6%

  1. Gemiddeld rendement op eigen vermogen: Resultaat van de periode gedeeld door het gemiddelde eigen vermogen. Deze ratio is een maatstaf voor de interne rentabiliteit van een onderneming.

PRIVATE EQUITY

De Private Equity-portefeuille boekte € 299,45 miljoen winst tijdens de eerste negen maanden van het jaar. De opvragingen (€ 235,8 miljoen) lagen iets hoger dan de uitkeringen (€ 231,2 miljoen). Tijdens die periode waren de nieuwe verbintenissen goed voor € 401,6 miljoen. Dat brengt het totaal van de niet-opgevraagde verbintenissen op € 1.332 miljoen op 30 september 2022. De waarde van de investeringen in Private Equity bereikte € 2.666 miljoen of meer dan twee derde van de totale activa van Brederode.

BREDERODE NV

4 Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 2/6

Evolutie van de verbintenissen (in miljoen €)

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Niet-opgevraagde verbintenissen

Beleggingen

1.332

1.016

991

1.059

894

2.666

699

532 673

2.344

261 300 287 326

453

1.555

271 321 313 306

1.300

127 122

173

464 512 525 518 628

719

795 8781.049

202 218

263 270 304 309 363

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 09

Evolutie van de kasgeldstromen (in miljoen euro)

600

400

533

200

125 115

104 147 151

180 202 187

196

232 257 272

231

74

114

77

0

40

38

18

-55

-51

-64

-82

-99-100-35

-93

-90

-114

-82

-132-138-167

-219-224

-254

-316-323

-200

-505

-400

Opvragingen

Uitkeringen

Netto kasgeldstromen

-600

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 09

BREDERODE NV

4 Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 3/6

Belangrijkste beheerders in Private Equity

(in miljoen €)

Stand tegen

Niet-

Verbintenissen

Beheerders

opgevraagde

de fair value

totaal

bedragen

EQT

135,32

77,57

212,90

L-CATTERTON

116,08

76,07

192,15

HIG

92,00

94,54

186,55

ARDIAN

117,54

52,15

169,69

PSG

92,15

73,92

166,08

CARLYLE

105,05

60,56

165,61

VISTA

101,14

63,92

165,06

BAIN

99,43

50,46

149,89

HARVEST

81,86

44,20

126,06

GENSTAR

93,22

22,36

115,57

ARLINGTON

66,85

46,49

113,34

AMERICAN SECURITIES

92,92

15,22

108,14

ALPINE

82,17

23,05

105,22

BV

46,28

57,94

104,22

STONEPOINT

59,70

43,53

103,23

BC

75,76

18,50

94,26

UPFRONT

77,49

10,84

88,33

ALPINVEST

56,58

31,01

87,59

CAPITAL TODAY

84,50

0,00

84,50

HGGC

61,60

21,71

83,31

MERCATO

60,21

14,87

75,08

PAI

37,87

36,26

74,12

SUN

39,33

29,50

68,83

TRITON

38,85

25,86

64,71

FRONTENAC

38,89

22,35

61,24

ANDERE

713,30

319,18

1 032,49

TOTAL

2 666,12

1 332,06

3 998,17

De 25 belangrijkste beheerders in de lijst hierboven vertegenwoordigen 73% van de totale verbintenissen

BREDERODE NV

4 Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 4/6

PORTEFEUILLE BEURSGENOTEERDE EFFECTEN

Tijdens de eerste negen maanden van het jaar liet de portefeuille beursgenoteerde aandelen een verlies zien van € 296,5 miljoen, inclusief nettodividenden.

Belangrijkste aandelen van de portefeuille beursgenoteerde effecten

Aankopen

Variatie

Prestatie

Effecten

31 12 2021

van de

30 09 2022

(Verkopen)

(1)

fair value

(in miljoen €)

Technologie

427,43

4,74

-99,82

332,35

-22,2%

Mastercard

99,60

0,00

-8,03

91,58

-7,7%

Samsung Electronics (GDR)

107,00

0,00

-37,49

69,51

-33,9%

Alphabet (C)

71,23

0,00

-16,23

55,00

-22,8%

Relx

57,03

0,00

-7,28

49,75

-10,7%

Intel

51,25

0,00

-21,45

29,79

-39,9%

Prosus

20,92

4,74

-4,91

20,75

-19,1%

Alibaba

20,41

0,00

-4,44

15,97

-21,8%

Verbruiksgoederen

229,70

4,02

-20,56

213,16

-6,9%

Unilever

85,67

0,00

-3,34

82,33

-1,2%

Nestlé

83,25

0,00

-7,67

75,58

-7,3%

LVMH

60,78

4,02

-9,55

55,24

-14,0%

Investeringsmaatschappijen

312,43

-1,39

-137,63

173,41

-43,9%

Brederode (2)

153,94

-1,39

-44,27

108,29

-29,0%

Sofina

158,48

0,00

-93,37

65,12

-58,2%

Elektriciteit

159,72

8,61

-38,40

129,93

-18,1%

Iberdrola

83,26

3,59

-6,77

80,08

-3,6%

Enel

76,46

5,02

-31,63

49,85

-33,6%

Gezondheidszorgen

92,92

0,00

-3,93

88,99

-0,7%

Novartis

51,29

0,00

0,85

52,14

5,0%

Sanofi

41,63

0,00

-4,78

36,85

-7,8%

Varia

120,50

-12,47

-19,86

88,17

-15,8%

Royal Bank of Canada

52,08

9,98

-0,13

61,93

2,0%

3M

34,46

-27,30

-7,16

0,00

-19,3%

Telenor

26,70

0,00

-8,58

18,12

-28,6%

Andere deelnemingen < € 10 MM

7,27

4,85

-4,00

8,12

-33,0%

TOTAAL

1 342,70

3,51

-320,21

1 026,00

-22,1%

  1. Indicatieve prestatie rekening houdend met de ontvangen nettodividenden.
  2. Terugstorting kapitaal of daarmee gelijkgesteld

BREDERODE NV

4 Place Winston Churchill - L-1340 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490

page 5/6

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Brederode SA published this content on 15 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 December 2022 16:52:05 UTC.