Brangista Inc. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 30 september 2023. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 4.500 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 600 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 400 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 28,73.