Vandaag is de Ministerraad bijeen gekomen en blijkbaar zou er nog geen beslissing genomen zijn over de openbare aanbesteding rond de persconcessie. De onderneming werd hierover vandaag opnieuw geïnformeerd via perslekken, na eerdere persartikels op zaterdag ll. bpost betreurt het uitblijven van een beslissing in deze finale fase van het proces voor de gunning van de overheidsopdracht voor de concessies voor de distributie van kranten en tijdschriften.

Chris Peeters, CEO bpostgroup: "Deze beslissing is belangrijk voor onze onderneming. ​ Al jaren zorgt bpost voor de verspreiding van kranten en tijdschriften over het hele land, met een kwaliteit die erkend wordt door onze klanten. De huidige onzekerheid weegt zwaar door op de betrokken medewerkers en hun gezinnen, zeker op het einde van het jaar. ​ Wij staan ter beschikking van de FOD Economie om vragen te beantwoorden. bpost dringt erop aan dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de timing en het vervolg van het proces."

Deze nieuwe informatie veroorzaakt terechte bezorgdheid binnen het bedrijf en onder de medewerkers. Als sociaal verantwoordelijke werkgever staat bpost voortdurend in dialoog met zijn sociale partners. In overleg met hen zal het bedrijf de ontwikkelingen opvolgen en de koers voor de toekomst uitzetten. ​

Het garanderen van de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening is essentieel voor bpost, vooral tijdens deze cruciale eindejaarsperiode. ​ De duizenden postbodes zullen de verdeling van de kranten en tijdschriften blijven verzekeren, zoals het contract het voorschrijft, en dit minstens tot het einde van het jaar.

bpost zal communiceren zodra nieuwe informatie beschikbaar is en de situatie het toelaat.

Veerle Van MierloWoordvoerster (enkel voor journalisten), bpostgroup
Antoine LebecqInvestor Relations

Attachments

Disclaimer

Bpost SA published this content on 27 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 November 2023 11:52:14 UTC.