Bestuurders van elektrische voertuigen die hopen dat ze hun accu kunnen opladen bij een van de 1.600 Spaanse oplaadstations van Repsol zouden wel eens teleurgesteld kunnen worden, omdat bijna de helft inactief is omdat er geen stroomaansluiting is. Dergelijke hiaten zijn duidelijk in de hele Europese Unie, waar de Europese Commissie vorige week plannen aankondigde om de elektriciteitsnetten van het blok te verbeteren. Deze plannen moeten over 18 maanden geïmplementeerd zijn en omvatten ook het aanpakken van het stroomtekort van laadstations voor elektrische voertuigen.

Maar ondanks de verklaringen van haar leiders neemt de bureaucratie die vooruitgang naar groener transport in de EU in de weg staat toe, zo vertelden industriegroepen en energiebedrijven aan Reuters, met vergunningen als een van de grootste obstakels.

Het gemak waarmee een oplaadpunt voor EV's gebouwd kan worden, verschilt aanzienlijk van land tot land. Een bron uit de industrie vertelde dat in Duitsland een hub maandenlang werd opgehouden door regels ter bescherming van een enkele boom, terwijl een andere hub die aan een drukke snelweg lag 10 maanden moest wachten op een geluidsevaluatie voordat hij werd goedgekeurd.

"Hoewel de installatie van een snel en ultrasnel laadpunt slechts twee tot drie weken werk vergt, kan het volledige proces ... vanwege verschillende administratieve vereisten in Spanje één tot twee jaar duren," aldus Repsol.

De industriegroep ChargeUp Europe zei dat de Commissie weliswaar erkende dat het verlenen van vergunningen een probleem was, maar dat ze geen concrete hulpmiddelen of acties had voorgesteld. Specifieke richtlijnen voor lidstaten om de vergunningverlening te versnellen worden pas ergens in de komende twee jaar verwacht, zo blijkt uit de tijdlijn van het plan.

Dit vertraagt de uitrol van oplaadpunten in het 27 lidstaten tellende blok, waardoor de EU-doelstellingen voor het uitfaseren van benzine- en dieselvoertuigen en de bredere klimaatdoelstellingen in gevaar komen.

"De tijd die nodig is om de oplaadpunten voor EV's aan te sluiten op het elektriciteitsnet kan inderdaad gezien worden als een belemmering om de invoering van EV's te versnellen en moet worden aangepakt," zei een woordvoerder van de Commissie in een reactie per e-mail.

Het proces voor het opzetten van een snel EV-station is gestegen van zes maanden naar gemiddeld twee jaar in de afgelopen jaren, zeiden vier EV-laadbedrijven en de vertegenwoordiger van de industrie, omdat bedrijven zich door talloze regels van federaal tot gemeentelijk niveau worstelen.

"Het is Kafka die de energietransitie ontmoet. Er zijn zoveel dingen die Europa tegenwerken, maar we kunnen dit oplossen," vertelde Lucie Mattera, secretaris-generaal van ChargeUp Europe, aan Reuters.

Mattera zei dat het aantal EV's sneller zal groeien dan het totale aantal openbare laadstations, waarvan ChargeUp Europe schat dat het tegen 2030 negen keer zo groot zal zijn en het aantal EV's tien keer zo groot.

De elektrificatie van het transport is een van de belangrijkste pijlers onder het doel van de EU om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Om dit te bereiken zal de verkoop van CO2 uitstotende voertuigen vanaf 2035 verboden worden en wil de EU een netwerk van EV-laadstations ontwikkelen.

Deze ambitie heeft knelpunten veroorzaakt voor energiebedrijven en regelgevende instanties die niet voorbereid zijn op de stijging van de vraag in de EU, waar tot nu toe slechts 5,4% van de personenauto's op alternatieve brandstoffen rijdt, waaronder elektrische, op een totaal van 286 miljoen.

"Het is nu aan de lidstaten om echt in actie te komen," zei Miguel Stilwell de Andrade, CEO van het Portugese energiebedrijf EDP: "Er is gewoon een lawine van projecten".

GRIDLOCK

Dit jaar nam de EU een wet aan om tegen 2030 snelladers te installeren op elke 60 kilometer langs aangewezen wegennetwerken voor personenauto's en op elke 100 kilometer voor zware voertuigen.

Maar ontwikkelaars van oplaadstations zeggen dat het verkrijgen van basisgegevens over potentiële hubs een grote uitdaging is, waardoor investeringen moeilijk zijn.

Dit houdt in dat men moet uitzoeken of een gemiddelde rustplaats langs de weg een enkele lantaarnpaal heeft of voldoende bekabeling die verbinding maakt met het bredere elektriciteitsnet. Hubs vereisen vaak een extra elektriciteitsonderstation, dat hoogspanning omzet in kleinere eenheden.

Vervolgens worden er verzoeken ingediend bij stroomdistributiebedrijven (DNB's) om meer capaciteit te installeren.

"Soms moeten we fysieke post sturen," zegt Peter Badik, medeoprichter van EV-oplaadbedrijf Greenway Network, dat 1300 EV-oplaadpunten heeft geïnstalleerd in Slowakije, Kroatië en Polen.

"Zelfs als ze ja zeggen, weet je niet wanneer ze de upgrade zullen uitvoeren," zei Badik, die eraan toevoegde dat er tot nu toe geen manier was om bij te houden hoe snel een energiebedrijf capaciteit opbouwde.

Industriekaderleden zeiden dat de EU-doelstellingen laag waren vastgesteld en daarom waarschijnlijk gehaald zouden worden, maar misschien niet zouden voldoen aan de vraag naar de groeiende EV-vloot van auto's en vooral vrachtwagens.

Er is een sterke impuls vanuit de industrie om hubs te bouwen voor elektrische auto's, maar nog niet voor vrachtwagens en bussen over lange afstanden. Deze zijn verantwoordelijk voor meer dan 25% van de broeikasgasemissies van het wegvervoer in de EU, dat als geheel verantwoordelijk is voor een vijfde van de emissies van het blok.

BP, dat verwacht tegen 2030 wereldwijd meer dan 100.000 oplaadstations voor auto's en vrachtwagens uit te rollen, zei dat het alleen al in Duitsland met ongeveer 800 netwerkbedrijven moet onderhandelen om snelle hubs voor zowel auto's als vrachtwagens op te zetten.

"Velen hebben individuele eisen die de voortgang aanzienlijk kunnen belemmeren," zei Stefan van Dobschuetz, vicepresident van BP Pulse Europe, eraan toevoegend dat dit was voordat andere soorten vergunningen met betrekking tot lawaai en archeologie zijn aangevraagd.

"Er is duidelijk behoefte aan meer standaardisatie (van de vereisten voor oplaadpunten)," voegde BP's van Dobschuetz eraan toe.

Deze oproep werd herhaald door ChargeUp Europe's Mattera, die zei dat richtlijnen van de Commissie waarschijnlijk zouden helpen om de EU-leden op één lijn te krijgen, aangezien het tempo van nieuwe projecten in de regio varieert. (Verslaggeving door Julia Payne; Bewerking door Alexander Smith)