Het bedrijf, met 2.300 werknemers, toont een buitengewone groei en winstgevendheid vergeleken met zijn sectorgenoten. Het heeft zijn omzet in de laatste tien jaar verdrievoudigd en zijn nettowinst verzesvoudigd; deze laatste onderschat bovendien de cashgeneratie.

Opmerkelijk is dat deze groei voornamelijk organisch en volledig zelfgefinancierd was. Vooral de rendabiliteit van het eigen vermogen, die rond de 60 % schommelt zonder gebruik te maken van hefboomfinanciering, is uitzonderlijk. De analisten van MarketScreener kennen geen vergelijkbaar presterende bedrijven in de IT-consultancysector.

Het klantenportfolio is atypisch, met 43 % van de klanten uit de publieke sector en 60 % uit de energiesector, waaronder grote olie- en gasbedrijven, spelers in hernieuwbare energie en elektriciteitsbedrijven.

Vanwege zijn oorsprong en klantenportfolio is Bouvet uitgegroeid tot de IT-consultancyspecialist voor grote energiebedrijven. Het bedrijf is ook van plan een vergelijkbare specialisatie in de defensiesector te ontwikkelen, met duidelijke groeivooruitzichten zowel in Noorwegen als in de rest van Noord-Europa.

In 2023 genereerde Bouvet 454 miljoen NOK aan vrije kasstroom. Afgezet tegen een ondernemingswaarde van 6,1 miljard NOK, lijkt het waarderingsveelvoud aantrekkelijk voor een bedrijf met een buitengewone rentabiliteit en een gemiddelde jaarlijkse groei van 13,5 % over de laatste tien jaar.

Als we kijken naar de traditionele multiple van de nettowinst, is de waardering iets hoger, maar blijft deze dicht bij een potentieel instappunt. De daling van de veelvouden en de beursprestaties van de afgelopen vier jaar zijn grotendeels te verklaren door de depreciatie van de Noorse kroon ten opzichte van de euro en de dollar.

Dit wordt bevestigd door de operationele prestaties met en zonder wisselkoerseffecten te vergelijken: sinds 2020 is de operationele winst in NOK met 30 % gestegen; in Amerikaanse dollar is deze echter volledig ongewijzigd, net als de beurskoers.

De situatie is dus interessant omdat het, naast een waardering op een tienjarig dieptepunt, een gok mogelijk maakt op de Noorse munt — die door sommige waarnemers als onterecht laag wordt beschouwd en vaak als veilige haven fungeert tijdens crises — en op AI in het algemeen, zonder blootstelling aan de oververhitte waarderingen en soms twijfelachtige bedrijfsmodellen elders.

De bedrijfsleiding lijkt het hiermee eens, aangezien zij eerder dit jaar een aandeleninkoopprogramma aankondigde. Voor aandeelhouders van Bouvet komt dit bovenop een dividendrendement van 5 %.