Biotage AB (publ) heeft aangekondigd dat, terwijl de activiteiten van het bedrijf goed blijven presteren, Tomas Blomquist na overleg met de Raad van Bestuur zijn rol als CEO & President van het bedrijf met onmiddellijke ingang zal neerleggen. De Voorzitter van de Raad van Bestuur, Torben Jørgensen, is door de Raad van Bestuur aangesteld als interim CEO terwijl de werving van een nieuwe CEO wordt afgerond. Aangezien Torben Jørgensen de rol van interim CEO op zich neemt, is hij afgetreden als Voorzitter van de Raad van Bestuur, maar hij blijft wel lid van de Raad van Bestuur. Kieran Murphy is benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur tijdens Torben Jørgensen's periode als interim CEO, waartoe is besloten in overleg met het Benoemingscomité. Kieran Murphy neemt ook de rol van Torben Jørgensen over als waarnemend lid van de Benoemingscommissie.
van het Benoemingscomité over.