PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE VOORWETENSCHAP
15 juni 2023, 17:15 CEST

BIOCARTIS KONDIGT GEPLANDE OPERATIONELE REORGANISATIE EN KOSTENVERMINDERINGSPROGRAMMA AAN

  • Investeringen gefocust op het genereren van productinkomsten op korte termijn en strategische partnerschappen die naar verwachting duurzame groei zullen stimuleren
  • Ongeveer 18 miljoen euro aan kostenverminderingen op jaarbasis
  • Kostenverminderingen in de hele organisatie om een duidelijk pad naar een break-even EBITDA1 tegen het einde van 2024 te creëren
  • Constructieve dialoog aangegaan met belangrijke schuldeisers en van plan een internationale investeringsbank in te schakelen om te helpen bij de ontwikkeling van een herkapitalisatieplan voor de Vennootschap

Mechelen, België, 15 juni 2023 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag een geplande reorganisatie en kostenverminderingsprogramma aan. Het plan projecteert een vermindering van de bedrijfskosten met 18 miljoen euro op jaarbasis, en zal naar verwachting leiden naar break-even EBITDA tegen het einde van 2024. De Vennootschap is van plan om haar investeringen te focussen op het genereren van winstgevende inkomsten en strategische partnerschappen die naar verwachting duurzame groei en aandeelhouderswaarde zullen stimuleren. Het plan is gericht op het creëren van een zelfvoorzienend bedrijf als basis voor een herkapitalisatie die de resterende financieringsbehoeften van het bedrijf zou veiligstellen en waardestijging voor alle stakeholders mogelijk zou maken.

Deze geplande reorganisatie maakt een verschuiving naar winstgevendheid mogelijk door een grotere focus op een uitbreiding van het testmenu gefinancierd door partners en een meer gerichte commerciële strategie in de VS om het gebruik van oncologische testen te vergroten.

Roger Moody, Chief Executive Officer van Biocartis, zei het volgende over de geplande reorganisatie:Deze reorganisatie is de eerste stap die nodig is om een duidelijk pad naar financiële onafhankelijkheid te creëren door ons te concentreren op groei van onze bestaande activiteiten op korte termijn en het succesvol uitvoeren van onze strategische samenwerkingsovereenkomsten die waarde op de lange termijn bieden. Ik ben ervan overtuigd dat de gestroomlijnde organisatie zal kunnen blijven voortbouwen op de sterke punten van ons volledig geautomatiseerde moleculaire platform met zijn ongeëvenaarde gebruiksgemak, doorlooptijd en veelzijdigheid qua stalen binnen oncologie. We hebben het geluk dat we onze vertrouwde partnerschappen hebben en we ondersteunen deze volledig. Deze partnerschappen omvatten objectieven om het aantal testen uit te breiden die snelle en nauwkeurige resultaten opleveren voor kankerpatiënten met momenteel onvervulde behoeften. Onze blik werpend op de volgende stappen, kijk ik ernaar uit om met onze investeerders samen te werken om de fondsen veilig te stellen die nodig zijn om een break-even EBITDA te bereiken en de balans te herkapitaliseren om de weg vrij te maken voor aanzienlijke creatie van aandeelhouderswaarde.”

De reorganisatie omvat de intentie om het aantal medewerkers wereldwijd te verminderen met ongeveer 140 posities (zijnde ongeveer 25% van het personeelsbestand), en omvat een aantal werknemers van de Belgische entiteiten van Biocartis waardoor de Belgische regels inzake collectief ontslag van toepassing zijn. Bijgevolg werd een intentieverklaring van het collectief ontslag vandaag ingediend conform de Belgische regels inzake collectief ontslag.

De Vennootschap is een constructieve dialoog aangegaan met belangrijke schuldeisers en is van plan een internationale investeringsbank in te schakelen om te helpen bij de ontwikkeling van een strategie en implementatie van een herkapitalisatie van de Vennootschap.

Als onderdeel van de reorganisatie heeft Piet Houwen, de Chief Operating Officer van de Vennootschap, zijn ontslag ingediend met ingang van 1 september 2023.

Als gevolg van de onzekerheid met betrekking tot de operationele reorganisatie trekt de Vennootschap haar vooruitzichten voor 2023 in, en dit minstens tot de publicatie van haar financiële resultaten voor H1 2023 op 31 augustus 2023.

--- EINDE ---


Meer informatie:

Investor Relations Biocartis
e-mail        ir@biocartis.com
tel         +32 15 632 600
@Biocartis_

www.linkedin.com/Biocartis

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg ons op Twitter: @Biocartis_,Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product.

Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.


1 Winst vóór interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie.