PERSBERICHT: VOORWETENSCHAP / GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
11 april 2023, 22:00 CEST

Biocartis benoemt Roger Moody als nieuwe CEO

  • Roger Moody wordt benoemd tot de nieuwe Chief Executive Officer en lid van de raad van bestuur
  • Herman Verrelst, de huidige Chief Executive Officer, zal de functie van uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur op zich nemen
  • Bijkomende uitgebreide ervaring in de Amerikaanse diagnosticamarkt, terzelfdertijd gebruik makend van bestaande kennis en relaties

Mechelen, België, 11 april 2023 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag wijzigingen aan in zijn uitvoerend management. Roger Moody werd benoemd tot Chief Executive Officer met ingang van 24 april 2023. Herman Verrelst, die Chief Executive Officer van de Vennootschap was sinds augustus 2017, zal de overstap maken naar de functie van uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur maar zal niet langer deel uitmaken van het uitvoerend management. Dhr. Moody zal ook lid worden van de raad van bestuur, onder voorbehoud van de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Christian Reinaudo, die voorzitter was van de raad van bestuur sinds mei 2018 zal de rol van ‘Lead Independent Director’ op zich nemen, om als voornaamste verbindingspersoon te fungeren tussen de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur en het uitvoerend management team.

Roger Moody heeft meer dan 30 jaar ervaring in de technologie- en health care sector en brengt een unieke combinatie van grondige kennis van moleculaire diagnostiek in de VS en een bewezen staat van dienst met betrekking tot het opschalen van beursgenoteerde bedrijven. Roger bekleedde verscheidene hogere leidinggevende management functies, daarbij verantwoordelijk voor strategische business development, het opschalen van productie- en commerciële activiteiten en het verzekeren van financiering in zowel private als publieke uitgiftes. Voordat hij Biocartis vervoegde, was hij CEO van GlySure Limited, wiens belangrijkste activa verkocht werden aan Baxter International (NYSE: BAX), en bekleedde hij de functie van CFO bij Nanosphere, tegenwoordig deel uitmakend van DiaSorin (Euronext Milan: DIA), Clinical Genomics, Inc., een diagnostiekbedrijf in darmkanker, en meest recentelijk bij Talis Biomedical (Nasdaq: TLIS), een point-of-care moleculair diagnostiekbedrijf.

De benoeming is ingegeven door een sterkere oriëntatie van de Vennootschap op de Amerikaanse markt, na reeds Bryan Dechairo te hebben benoemd tot lid van de raad van bestuur op 21 februari 2023. Onder voorbehoud van de goedkeuring van Dhr. Moody’s benoeming tot bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders, zullen 3 van de 7 bestuurders Amerikaanse staatsburgers zijn met een schat aan ervaring in de diagnostieksector in de VS. Een verhoogde focus op de VS is doorslaggevend voor de verdere groei van Biocartis en de benoeming van Roger Moody zal bijdragen tot commercieel succes in de VS, de verdere uitbouw van het partnernetwerk en de toegang tot beleggers in de VS.

Herman Verrelst zal de operationele continuïteit verzekeren tijdens een overgangsperiode en de nieuwe CEO bijstaan inzake relaties met investeerders, financieringsaangelegenheden en strategische partnering. Christian Reinaudo zal aanblijven als voorzitter van het remuneratie- en benoemingscomité, en zal fungeren als ‘Lead Independent Director’, teneinde de onafhankelijkheid van de raad van bestuur te verzekeren ten opzichte van het uitvoerend management team.

In een reactie zei Herman Verrelst: “We zijn verheugd Roger bij Biocartis te mogen verwelkomen. Roger brengt een schat aan ervaring mee inzake de uitbouw van snel groeiende bedrijven actief in moleculaire diagnostiek, en ik kijk ernaar uit met hem samen te werken om onze snel groeiende kernactiviteit binnen oncologie verder uit te breiden. Samen zullen we ons toeleggen op de belangrijkste factoren van voortgezette groei door ons menu in oncologie voortdurend uit te breiden met nieuwe tests en door onze gedecentraliseerde diagnostische oplossingen wereldwijd beschikbaar te maken voor een groeiend aantal klanten.

Het groeitraject van Biocartis is indrukwekkend en zijn fundamenten zijn bijzonder stevig,verklaarde Roger Moody.Het unieke vermogen van Biocartis om in de onvervulde behoefte te voorzien inzake automatisering, gebruiksgemak en snelle doorlooptijd in moleculaire kankertesting is genoegzaam erkend. Ik kijk ernaar uit om met Herman en het uitvoerend management samen te werken om ons productaanbod in moleculaire diagnostiek verder uit te breiden en onze positie in sleutelmarkten zoals de VS te versterken.

Christian Reinaudo, de voormalige voorzitter van de raad van bestuur, voegde toe: De raad van bestuur is ervan overtuigd dat het nieuwe uitvoerend managementteam continuïteit zal brengen bij het verder volbrengen van de missie van Biocartis, terwijl bijkomende ervaring wordt toegevoegd die volgens ons essentieel is om de verdere groei van de Vennootschap naar winstgevendheid te verzekeren.”   


----- EINDE ----

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail    rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen, door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis tests aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg ons op Twitter: @Biocartis_,Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product.
Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.