Biocartis Group NV kondigde de benoeming aan van George Cardoza als hoofd Service Delivery, met ingang van 7 augustus 2023. In deze belangrijke uitvoerende rol zal de heer Cardoza verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de financiële strategieën van het bedrijf, het stimuleren van operationele efficiëntie en het waarborgen van duurzame groei in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Daarnaast zal de heer Cardoza toezicht houden op de uitvoering van de strategische partnerschappen van Biocartis?

strategische partnerschappen, waaronder die met farmaceutische en diagnostische bedrijven. De heer Cardoza heeft meer dan 25 jaar ervaring in de diagnostiek- en laboratoriumsector en brengt een unieke combinatie van uitgebreide ervaring in zowel financiële als operationele leidinggevende functies met zich mee. Voordat hij bij Biocartis kwam, was de heer Cardoza CEO van AccuraGen Holdings LLC en daarvoor bekleedde hij verschillende leidinggevende functies (President en Chief Operating Officer Laboratory Services, President Pharma Services Division en CFO) bij NeoGenomics Laboratories.

Gedurende zijn carrière heeft de heer Cardoza een sterke aanleg getoond voor financieel management, strategische planning en het bevorderen van samenwerking tussen afdelingen. Hij heeft een grondige kennis van het industriële landschap en een bewezen vermogen om complexe financiële uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd de winstgevendheid te verhogen. De heer Cardoza heeft een B.S. in Finance and Accounting van de Syracuse University en een MBA van de Michigan State University.